BLACK_CHECK

ZRNCO rodinná pražiareň kávy

Sme malá rodinná pražiareň zameraná na výberovú (Specialty Coffee) jedno-druhovú kávu konkrétnych oblastí sveta (Single Origin). Našou komoditou je zásadne čerstvo pražená zrnková káva, čo v praxi predstavuje spracovanie zelených kávových zŕn až po zadaní objednávky. Tento fakt nám umožňuje prozákaznícku orientáciu s prihliadnutím na konkrétnu požiadavku odberateľa aj napríklad v zmysle intenzity praženia. Čo je zaujímavé o.i. pri rôznych spôsoboch prípravy kávy, resp. pri rôznych preferenciách našich zákazníkov.

Ďalšie pražiarne a pražiari